Djelatnosti

  • Projektiranje
  • Savjetovanje
  • Vođenje projekata
  • Usluge investitorima
  • Usluge izvođačima
  • Revizija
  • Stručni nadzor

 Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije svih stupnjeva, za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole:

Program istražnih radova
Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
Natječajna  dokumentacija
Aplikacije za projekte financirane od strane predpristupnih fondova EU

 

Savjetovanje

Savjetovanje komunalnih poduzeća i  organa lokalne samouprave (županija, općina i gradova) u pogledu:

Postupanja s otpadnim vodama
Izrade projektnih zadataka
Studija gospodarenja vodama

 

Vođenje projekata

Vođenje projekata za potrebe investitora, koordiniranje rada projektanata, izvođača i nadzora; od ideje do puštanja u pogon objekta.

Faza realizacija projekta

U fazi realizacije projekta nužno je koordinirati velik broj raznovrsnih aktivnosti za koje su mjerodavni investitori i izvođači. Dobro obavljene pripreme u ranijim fazama jamstvo su uspješne realizacijie projekta u skladu s odredbama ugovora.

 

Usluge investitorima

Stručno praćenje i kontrola realizacije projekta nužni su radi pravodobnog uočavanja i rješavanja potencijalnih problema.

Nudimo sljedeće usluge:

Praćenje realizacije projekta i upravljanje vremenskom i troškovnom dimenzijom
Osiguranje kvalitete (Quality Assurance)
Zaštitu interesa investitora u skladu s ugovorom
Kontrolu rizika projekta
Završnu ocjenu i primopredaju projekta
Nadzor nad izvođenjem radova
Obračun radova (Quantity Surveyor)

 

Usluge izvođačima

Usluge izvođačima obuhvaćaju:

Izradu detaljnih mrežnih planova za praćenje realizacije projekta
Kompjutorsku podršku obračuna radova
Zaštitu interesa izvođača u skladu s ugovorom
Planiranje i upravljanje resursima

 

Revizija

Revizija projektne dokumentacije iz područja hidrotehnike.

 

Stručni nadzor

Stručni nadzor podrazumijeva sljedeće aktivnosti licenciranih inženjera:

Utvrđivanje usklađenosti s uvjetima građenja, građevinskom dozvolom, položajem i gabaritima građevine
Utvrđivanje podobnosti izvođača u smislu zadovoljenja uvjeta za građenje propisanih posebnim zakonom
Uvođenje izvođača u posao
Utvrđivanje ispravnosti iskolčenja građevine
Provođenje kontrolnih postupaka ocjenjivanja sukladnosti i dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine
Kontrola važeće projektne dokumentacije, praćenje izvršenja vremenskih i financijskih planova
Pregledom i prikupljanjem objektivnih dokaza kvalitete, nalaganje ispunjavanja zahtjeva za kakvoću
Prema ugovorenim rokovima sastavljanje izvještaja na temelju zapažanja i ispitivanja materijala i gradiva
Periodičko izvještavanje klijenta o stanju projekta ili nekim posebnim događajima na projektu
Izrada završnog izvještaja, čiji je sadržaj propisan od strane Ministarstva za potrebe tehničkog pregleda
Ukazivanje na propuste u projektu ili na potrebu izmjene projekta